Brian Kelly, menedżer funduszu hedgingowego, mówi o rosnącym zainteresowaniu instytucjonalnym Bitcoinem aż do jego stałej podaży.

Brian Kelly, zarządzający funduszem hedgingowym, mówi, że rosnąca liczba inwestorów instytucjonalnych posiadających Bitcoin Compass sprowadza się do podstawowej wartości waluty cyfrowej – stałej podaży monet. „Brian Kelly, menedżer funduszu hedgingowego, mówi o rosnącym zainteresowaniu instytucjonalnym Bitcoinem aż do jego stałej podaży.“